Welcome, visitor! [ Register | Login

Post an Ad

Uslovi korišćenja sajta MaliOglasi.co.rs

Da biste koristili sajt MaliOglasi.co.rs potrebno je da znate i prihvatite sa sledećim Pravilima i uslovima korišćenja:

Pravila i uslovi korišćenja MaliOglasi.co.rs

1. Registracija

Za korišćenje sajta i objavljivanje oglasa neophodna je registracija. Ona je besplatna. Registrovani korisnik ima pravo da objavi oglas.

2. Sadržaj oglasa

Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid obmanjujućeg, prikrivenog i upoređujućeg oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke.

Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje ili uslugu. U naslovu i tekstu oglasa nije dopušteno upisivanje kontakt telefona, e-maila, facebook, web adrese i cene.

Takođe, nije dopušteno boldovanje i podvlačenje teksta ili upisivanje svih velikih slova ili specijalnih grafičkih karaktera, s ciljem isticanja oglasa.

Nije dopušteno oglašavanje više predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje.

U oglasima nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu.

U jedan oglas dopušteno je uneti samo jedan predmet prodaje ili jednu uslugu.

Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen. MaliOglasi.co.rs zadržavaju pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim pravilima MaliOglasi.co.rs sajta.

3. Zabrana oglašavanja

Zabranjeno je oglašavanje:

 • Pornografije
 • Opojnih droga
 • Oružja (osim sportskog i trofejnog)
 • Duvanskih proizvoda, kao i elektronskih cigareta, tečnosti i delova za elektronske cigarete.
 • Alkoholnih pića (osim vina i piva)
 • Advokata i advokatskih usluga
 • Lekova, medicinskih sredstava, metoda tradicionalne i alternativne medicine
 • Hrane, mleka i pića za odojčad do šest meseci starosti, kao i pribora za njihovo korišćenje
 • Ulaznica za kulturne, sportske i druge manifestacije
 • Piratskih kopija proizvoda.
 • Oglašavanje kojom oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta;
 • Oglašavanje kojim se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke;
 • Obmanjujuće oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući način prikazivanja, obmanjuje ili je verovatno da će obmanuti primaoce oglasne poruke, koje zbog takve obmanjujuće prirode može da utiče na njihovo ekonomsko ponašanje ili koje zbog toga škodi ili je verovatno da će naškoditi konkurentu oglašivača.
 • Oglašavanje oglasne poruka koja sadrži lično dobro na osnovu kojeg se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, u tom slučaju se oglasna poruka ne može objaviti bez prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju: piratske kopije proizvoda, internet nalozi, digitalna distribucija i nabavka igara za fizička lica i druga virtualna dobra (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, seksualna pomagala, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase u kojima se nudi upoznavanje ili posredovanje u upoznavanju radi sklapanja braka ili veze. 
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase sa političkim sadržajem.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje preprodaje i kupovine ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje lekova, lekovitih preparata i suplemenata.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično).
 • Fizičkim licima nije dozvoljeno da kroz lične oglase oglašavaju potpuno nove stvari, s obzirom na to da je za trgovnu potpuno novim stvarima neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika (“svojstvo trgovca” po Zakonu o trgovini).

4. Nedozvoljene radnje prilikom objavljivanja oglasa

 • Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje. Takođe, nije dozvoljeno postavljati identične oglase sa različitih naloga.
 • Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (pogotovo konkurentskog ili sajta koji promoviše “zaradu preko interneta”) u tekst (opis) oglasa.
 • Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.
 • Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
 • Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl).
 • Nije dozvoljeno unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.
 • Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija – pravilo fer korišćenja besplatnih usluga KupujemProdajem. Učestalim ponavljanjem se smatra češće od jednom u tri dana.
 • Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

5. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja MaliOglasi.co.rs

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na MaliOglasi.co.rs. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, podaci o korisnicima , fotografije, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. 

6. Isključenje odgovornosti

MaliOglasi.co.rs isključuju svoju odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini R.Srbije:

 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, MaliOglasi.co.rs nisu odgovorni za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na KupujemProdajem.
 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, MaliOglasi.co.rs nisu odgovorni za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, MaliOglasi.co.rs nisu dužni da pregledaju podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

7. Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane MaliOglasi.co.rs se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja KupujemProdajem, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti.