Dobrodošao, posetioče! [ Registracija | Prijavi se

Objavi oglas

About matematika47

  • Član od: 25/10/2015

Opis

TEL.064-356-11-77

dogovor

Časovi Matematematičke Analize studentima RAF

Časovi Matematiče Analize studentima RAF . Individualan rad tokom pripreme kolokvijuma ispita. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.

tel.064-356-11-77

dogovor

Časovi Matematičke Analize i Napredne matematike studentima RAF

Časovi Matematičke Analze i Napredne matematike studentima prve i druge godine fakulteta RAF. Individualan rad tokom pripreme nastavnog garadiva. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.

Viša matematika

0

Viša matematka studentima fakulteta: Singidunuma, Megatrenda, Fefa, …...

Časovi Više matematike studentima fakulteta: Singidunuma, Beogradske bankarske akademije, Megatrenda, Metroplitena, Alfa, Union, Fefa, Računarskog, Upravno poslovnom, Politehničkog, Višoj elektrotehničkoj školi, ….Individuaaln rad tokom pripreme.

tel.0638065813

dogovor

Časovi matematike studentima Singidunuma

Časovi matematike studentima fakulteta Singidunuma. Individulana rad tokom pripreme kolokvijuma – ispita. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.

c1c94755ffdad90d93ea1a3b7fb4ea36_XL

0

Diskretna matematika studentima RAF

Časovi Diskretne matematike studentima fakulteta : Singidunuma, Megatrenda, Metroplitena, Računarskog, Fona, Više elektrotehničke škole, …Individuaaln rad tokom mpripreme.

tel.0643561177

0

Verovatnoća – Statatistika

Časovi Verovatnoće – Stataistike studentima fakulteta: Singidunuma, Beogradske bankarske akademije, Megatrenda, Metroplitena, Upravno poslovnom, Politehničkom, Višoj elektrotehničkoj školii, Alfa, Union, Fefa, ….Individualan rad tokompripreme.

Kvantititivna matematika

0

Kvantititivna viša matematika

Časovi Kvantitivne više matematike studentima fakulteta Singidunuma. Individualan rad tokom poripreme.

0643561177

dogovor

Viša matematika studentima Singidunuma, Megatrenda, Metroplitena, Računarsk...

Viša matematika studentima Singidunuma, Megatrenda, Metroplitena, Računarskog, Alfa, Union, Fefa, Beogradske bankarske akademije, Upravno poslovnom, Politehničkom, i drugim fakultetima. Individualan rad sa studentom toko pripreme […]

Viša matematika ekonomski

dogovor

Viša matematika studentima Ekonomskog fakulteta

Viša matematika studentima Ekonomskog fakulteta Individualan rad sa studentom tokom pripreme kolkvijuma – ispita. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.

Aktuarska - finnasijska matematika

0

Finanasijska – Aktuarska – Poslovna matematika

Časovi Finanasijske – Aktuarske – Poslovne matematike studentima .Ekonomskog, Singidunuma, Beogradske bankarske akademije, Alfa, Union, Fefa, Megatrenda, Metroplitena, Upravno poslovnom, i drugim fakultetima.Individualan rad tokom […]

Page 1 of 61 2 3 6