Welcome, visitor! [ Register | Login

Post an Ad

About matematika

  • Member Since: 25/04/2014

Description

tel.064-356-11-77

DOGOVOR

Matematičke analize za RAF

Časovi Matematičke Analize studentima prve i druge godine fakulteta RAF. Individualan rad tokom pripreme nastavnog gradiva. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.

tel.064-356-11-77

DOGOVOR

Časovi Diskretne matematike za RAF

Časovi Diskretne matematike studentima fakulteta :RAF, Singidunuma, Više elektrotehničke škole, Više kriminalističke škole, Mega trenda, Metropolitena, Računarskog, Fona, …..Individualan rad tokom pripreme.

tel.064-356-11-77

DOGOVOR

Časovi Linearne algebre i analitičke gometrije za RAF

Časovi Linearne algebre i analitičke geometrije studentima RAF . Individualan rad tokom pripreme kolokvijuma – ispita. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.

tel.064-356-11-77

DOGOVOR

Časovi Matematičkr analize studentima RAF

Časovi Matematičke analize studentima RAF. Individualan rad tokom pripreme nastavnog gradiva pripreme kolokvijuma – ispita.

tel.064-356-11-77

DOGOVOR

Časovi Diskretne matematike

Časovi Diskretne matematike studentima fakulteta : Singidunuma, Više elektrotehničke škole, Više kriminalističke škole, Megatrenda, Metroplitena, Računarskog, Fona,ITA, …..Individualan rad tokom pripreme.

Viša matematika ekonomski

DOGOVOR

Časovi matematike studentima Ekonomskog fakulteta

Časovi matematike studentima Ekonomskog fakulteta. Individualan rad tokom pripreme kolokvijuma ( 1-2-3 ) – ispita. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.

tel.064-356-11-77

DOGOVOR

Časovi Linearne algebre i analitičke gometrije za RAF

Časovi Linearne algebre i analitičke geometrije studentima RAF . Individualan rad tokom pripreme kolokvijuma – ispita. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.

tel.064-356-11-77

DOGOVOR

Časovi Verovatnoće – Statistike

Časovi Verovatnoće – Statistike studentima fakulteta: Singidunuma, Beogradske bankarske akademije, Singidunuma, Megatrenda, Metroplitena, Upravno poslovnom, Politehničkog, , Više elektrotehničke škole, Više kriminalaističke škole, i drugim […]

tel.064-356-11-77

 

Časovi Matematičke Analize studentima RAF

Časovi Matematičke Analze studentima prve fakulteta RAF. Individualan rad tokom pripreme nastavnog garadiva. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.

tel.064-356-11-77

 

Časovi Diskretne matematike

Časovi Diskretne matematike studentima fakulteta : Singidunuma, Više elektrotehničke škole, Više kriminalističke škole, Megatrenda, Metroplitena, Računarskog, Fona, …..Individualan rad tokom pripreme.

Page 1 of 31 2 3