Dobrodošao, posetioče! [ Registracija | Prijavi se

Objavi oglas

About matematika47

  • Član od: 25/10/2015

Opis

Tel.063-806-58-13

dogovor

Kvantitivna viša matematika.

Kvantititivna viša matematika studentima fakulteta Singidunuma, Megatrenda, Metroplitena, Računarskog, Unon, Alfa, Fefa, Politehničkog, ….Individualan rad sa studentom tokom pripreme kolokvijuma – ispita. Višegodišnje iskustvo u […]

tel.0643561177

dogovor

Časovi-Aktuarske – Finansijske – više matematika

Čassovi Aktuarske – Finanasijske – više matematike studentima Ekonomskog, Beogradske bankarske akademije, Singidunuma, Megatrenda, Metropolitena, Alfa, Uion, Fefa, Upravno poslovnom i drugim fakultetima . Individualan […]

tel.064-356-11-77

0

Verovatnoća – Statistika

Verovatnoća – Statistika studentima fakulteta : Singidunuma, Beogradske bankarske akademije, Više elektrotehničke, više kriminalističke, Upravno poslovnom, Politehničkom, Megatrenda, Metroplitena, …..Individualan rad tokom pripreme.

tel.0645883275

dogovor

Časovi matematike učenicima gimnazija (prirodnog – opšteg – dru...

Časovi matematike učenicima gimnazija (prirodnog – opšteg – društvenog smera). Individualan rad sa učenikom. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.

tel.063-806-58-13

0

Časovi matematike priprem za fakultet

Časovi matematike priprema prijemnog ispita upisa na fakultet : Fon, Etf, Građevinski, Mašinski, Saobraćajni, Rudarsko geološki, Tehnološki, Šumarski, Farmacije, Ekonomski, Poljoprivredni, Upravno poslovni, Politehnički, ….Individualan […]

tel.064-356-11-77

0

Časovi matematike učenicima gimnazija

Časovi matematike učenicima gimnazija ( prirodnog – opšteg – društvenog smera ). Individualan rad sa učenikom tokom pripreme nastavnog gradiva. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.

tel.064-356-11-77

0

Časovi Kvantititivne matematike studentima fakulteta SIngidunum

Časovi Kvantititivne matematike studentima fakulteta : Singidunum. Individualan rad sa studentom tokom pripreme kolkvijuma – ispita pomoći u savladavanju nastavnih oblast – izrada zadtaka.

тел.0643561177

0

Часови математике ученицима основне школе од 1-4 разреда (Припрема за такми...

Часови математике за ученике основних школа од 1-4 разреда . Припрема за ткмичење Мислиша – Архимедес – Кенгур.Индивидуалан рад са учеником током савладавања наставног градива. […]

tel.0643561177

dogovor

Diskretna matematika studentima singidunuma, megatrenda, metropolitena, ra...

Diskretna matematika studentima Singidunuma, Megatrenda, Metroplitena, Računarskog, Višoj elektrotehničkoj školi, i drugim fakultetima informacionih tehnologija. Individualan rad sa studentom tokom pripreme kolokvijuma – ispita. Višegodišnje […]

tel.063-806-58-13

0

Diskretna matematika studentima : Singidunuma, Veš, Megatrenda, Metropliten...

Časovi diskretne matematike studentima fakulteta : Singidunuma, Više elektrotehičke, Više kriminalističke, Metroplitena, Megatrenda, Fona, Računarskog i drugih fakulteta informacionoh tehnologija iračunarstva. Individualan rad tokom pripreme […]

Page 2 of 5 1 2 3 4 5