Dobrodošao, posetioče! [ Registracija | Prijavi se

Objavi oglas

About matematika47

  • Član od: 25/10/2015

Opis

tel.0643561177

dogovor

Viša matematika studentima Singidunuma, Megatrenda, Metroplitena, Računarsk...

Viša matematika studentima Singidunuma, Megatrenda, Metroplitena, Računarskog, Alfa, Union, Fefa, Beogradske bankarske akademije, Upravno poslovnom, Politehničkom, i drugim fakultetima. Individualan rad sa studentom toko pripreme […]

tel.0643561177

dogovor

Viša matematika studentima Ekonomskog fakulteta

Viša matematika studentima Ekonomskog fakulteta Individualan rad sa studentom tokom pripreme kolkvijuma – ispita. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.

tel.064-356-11-77

dogovor

Časovi matematike priprema za učenike gimnazija

Časovi matematike priprema za učenike gimnazija (prirodnog – opšteg – društvenog smera ). Individualan rad sa učenikom tokom pripreme. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.

tel.0643561177

dogovor

Časovi matematike – priprema prijemnog ispita upisa na fakultet

Časovi matematike – priprema prijemnog ispita upisa na fakultet Etf, Građevinski, Mašinski, Saobraćajin, Rudarsko geološki, Tehnološki, Šumarski, Poljoprivredni, Farmacije, Politehnički, ….Individualan rad sa učenikom tokom […]

tel.063-80658-13

0

Kvantititivna viša matematika

Časovi Kvantitivne više matematike studentima fakulteta Singidunuma. Individualan rad tokom poripreme.

Viša matematika-tewl.064-356-11-77

0

Viša matematka studentima fakulteta: Singidunuma, Megatrenda, Fefa, …...

Časovi Više matematike studentima fakulteta: Singidunuma, Beogradske bankarske akademije, Megatrenda, Metroplitena, Alfa, Union, Fefa, Računarskog, Upravno poslovnom, Politehničkog, Višoj elektrotehničkoj školi, ….Individuaaln rad tokom pripreme.

tel.063-80658-13

0

Finanasijska – Aktuarska – Poslovna matematika

Časovi Finanasijske – Aktuarske – Poslovne matematike studentima .Ekonomskog, Singidunuma, Beogradske bankarske akademije, Alfa, Union, Fefa, Megatrenda, Metroplitena, Upravno poslovnom, i drugim fakultetima.Individualan rad tokom […]

tel.063-8065813

0

Verovatnoća – Statatistika

Časovi Verovatnoće – Stataistike studentima fakulteta: Singidunuma, Beogradske bankarske akademije, Megatrenda, Metroplitena, Upravno poslovnom, Politehničkom, Višoj elektrotehničkoj školii, Alfa, Union, Fefa, ….Individualan rad tokompripreme.

tel.064-356-11-77

0

Diskretna matematika

Časovi Diskretne matematike studentima fakulteta : Singidunuma, Megatrenda, Metroplitena, Računarskog, Fona, Više elektrotehničke škole, …Individuaaln rad tokom mpripreme.

tel.064-5-88-32-75

0

Časovi iz Investicija za studente fakulteta Singidunum

Časovi iz Imvesticija za studente fakulteta Singidunuma, fefa, …Individualan rad tokom pripreme kolokvijuma – ispita.

Page 2 of 5 1 2 3 4 5